Kris De Plecker

Kris zijn artistieke praktijk is niet te herleiden tot één discipline. Ze omvat een grote variatie aan media, materialen en technieken. Hij gebruikt deze in functie van het beeld dat hij wil creëren. De verschillende thema’s (landschap, architectuur, verticaal, horizontaal, ...) die hij beeldend onderzoekt zijn conceptueel niet baanbrekend of vernieuwend, maar door een gevarieerd vormelijk onderzoek ontstaan er beelden die hun figuratieve uitgangspunt overstijgen. Kris is niet geïnteresseerd in het reproduceren van een (voor)beeld op een drager, maar hij tracht daarentegen deze figuratie gevoelsmatig en intuïtief te vertalen en te interpreteren. Hij maakt zelden een geïsoleerd beeld. De reden waarom hij vaak in reeksen werkt, is omdat het creëren van één werk altijd uitnodigt om er een vormelijk antwoord, een vervolg aan te breien. De werken binnen één reeks ontstaan gewoonlijk in één tijdsbestek, gaande van enkele dagen tot een langere periode, maar steeds met eenzelfde intensiteit en vanuit een blijvende fascinatie voor wat ontstaat.Educatie

Tentoonstellingen