Just Alex

"Trust the art, not the artist."

Alex zoekt een middenweg in de lyrische spanning ​​die heerst tussen enerzijds de niet-aflatende drang om betekenis te geven en anderzijds de even onverzettelijke aandrang van het toeval. Deze spanning is de vibratie of misschien beter gezegd de dissonantie die de alledaagse ervaring bepaalt. Op het moment dat Alex deze paradox weergeeft in een materieel proces - een beeld dat wordt geconfronteerd met de blik van een toeschouwer - vindt er een ontmoeting plaats met de ‘liminaliteit’. Dit is het moment waarop een toeschouwer die een beeld zonder impliciete of expliciete betekenis bestudeert, komt tot een interpretatie.

Haar werkwijze is georiënteerd rond de creatie van oppervlaktes en omstandigheden waarin een proces van 'betekenisgeving' tot uiting komt. Alex will daarmee het zelfbewustzijn van de kijker over hoe 'betekenis' kan worden gecultiveerd stimuleren. Deze betekenis is meestal afhankelijk van toevallige gebeurtenissen die gedurende het hele leven van een individu zijn of haar mentale keten van associaties zowel samenstellen als sturen. Als zodanig bakenen haar schilderijen een ruimte af voor meditatie waarin de botsing van gevolgrijke toevalligheden in detail geobserveerd kunnen worden. Alex heeft in het verleden veel gesport en werkt nog steeds aan haar conditie. Van alle sporten die ze deed was boksen haar laatste en in haar ogen het meest ‘echt’. De filosofie van het boksen inspireert haar nog steeds. Terwijl ze voor het canvas staat en denkt aan het rommeltje dat ze straks van de verf zal gaan maken stelt ze zich altijd een boksring voor. Ze ziet haar tegenstander en ze begint te handelen. Alle gebaren en suggesties in haar schilderijen zijn klappen of stoten die ze uitdeelt in haar gevecht. Schilderen was voor haar altijd een enorm gevecht, maar tegelijkertijd ook een geweldige vorm van meditatie. Ze beschouwt haar atelier als een plek waar materialiteit overgaat in spiritualiteit.

Educatie

Tentoonstellingen

 
   
 

Werk opgenomen in collecties

Volg Just Alex

Kunstwerken