Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Galerie Lennie

De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op al het aanbod van Galerie Lennie en
op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Galerie Lennie en de klant. Wij adviseren
u (hieronder beschreven als de klant) deze goed door te lezen en te bewaren door ze op te slaan of
uit te printen, zodat u ze later nog kunt raadplegen als u wilt.

Opgesteld op 6 maart 2021

1. Identiteit ondernemer

Ondernemer: Galerie Lennie
KVK nr:80174078
BTWnr:
E-mail adres: hello@galerielennie.nl
Telefoonnummer: 06-38690604
Postadres: 1e Lulofsdwarsstraat 60, 2521 AZ Den Haag

Op de website van Galerie Lennie wordt online kunst verkocht. Het is een online galerie zonder fysieke expositieruimte of opslagruimte voor kunst. Galerie Lennie verkoopt op dit moment alleen in Nederland.

2. Bestellen kunstwerk en aanvaarden van de overeenkomst

1. De kunstwerken worden bestelt door het online bestelformulier in te vullen op de
website www.galerielennie.nl
2. Op het bestelformulier wordt de totaalprijs van uw aankopen getoond (incl. belasting
indien van toepassing en bezorgkosten).
3. Op het bestelformulier geeft u aan of u het werk zelf ophaalt (dat is gratis), of bezorgd
wilt hebben (bezorgkosten zijn voor rekening van de klant, deze vindt u niet op het
bestelformulier, wel op de factuur).
4. Als u de bestelling heeft afgerond heeft u daarmee het aanbod via elektronische weg
aanvaard.
5. Vervolgens ontvangt u per e-mail een bevestiging van uw bestelling.
6. Daarna volgt (na contact over de levering indien van toepassing) de factuur per mail.

3. Het aanbod

1. Wanneer we in deze voorwaarden spreken over kunstwerk, werk of product, dan
bedoelen we daarmee een kunstwerk of designobject wat te koop wordt aangeboden
op www.galerielennie.nl
2. Wij doen ons best om alle producten (kunstwerken, design) waarheidsgetrouw en
foutloos op de website te zetten. Bij elk werk staat een foto en een omschrijving van het
werk dat wil zeggen: prijs, titel, formaat, materiaal, kunstenaar en eventueel een jaartal
of oplagenummer.
3. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor fouten in de tekst op de website of afwijkingen in
kleur. Het kan zijn dat kleuren op een scherm anders uitvallen dan in het echt.
4. Niet alle werken zijn ingelijst, wanneer het wel is ingelijst staat dat erbij geschreven.

4. Ophalen

Indien u het werk wilt ophalen dan geeft u dit aan op het bestelformulier en dan neemt Galerie Lennie contact met u op om een afspraak te maken. Het ophaaladres kan per kunstwerk verschillen. Galerie Lennie verstrekt u het adres. Sommige werken zijn bij de kunstenaar op te halen. Na ontvangst van betaling kunt u op afspraak het werk komen ophalen.

5. Bezorgen

Indien u het kunstwerk bezorgd wilt hebben geeft u dit aan in het bestelformulier en dan neemt
Galerie Lennie telefonisch contact met u op om de levering af te stemmen. Bezorgkosten zijn voor
rekening van de klant. Galerie Lennie of de kunstenaar bezorgt het bij u indien mogelijk. Indien een ander transport nodig is om het werk te bezorgen, doet Galerie Lennie een prijsopvraag bij een transporteur. Galerie Lennie informeert u over de bezorgprijs en u indien u per mail of telefonisch bevestigd akkoord te gaan met de bezorgkosten dan heeft u de bezorgkosten aanvaard. Galerie Lennie bezorgt in Nederland en België.

6. Betaling

Galerie Lennie werkt met een veilige paymentprovider waardoor u eenvoudig online kunt afrekenen via uw eigen bank. Wij bieden de volgende betaalopties: iDeal, creditcard en overboeking.

7. Levertijd

Wij spreken met u het moment van leveren af. Toch kan het onverhoopt een keer voorkomen dat we het werk niet in de geschatte tijd kunnen leveren, bijvoorbeeld omdat we afhankelijk zijn van de bezorgdienst. Mocht dat voorkomen dan wordt u daarover zo snel mogelijk geïnformeerd.

8. Retourneren 14 kalenderdagen

Mocht u toch niet tevreden zijn met het kunstwerk dan kunt u het retourneren en krijgt u het aankoopbedrag van het kunstwerk terug.
1. Graag horen wij zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen dat u het wilt retourneren. Dit doet u door te mailen naar: hello@galerielennie.nl, wij nemen vervolgens zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op om de retourzending af te stemmen.
2. Risico en kosten voor de retourzending zijn voor de klant.
3. Het aankoopbedrag krijgt u binnen 14 dagen na ontvangst van uw retourmelding teruggestort. Behalve wanneer het werk dan nog niet ontvangen is op het retouradres, dan wordt het bedrag zo spoedig mogelijk na ontvangst op retouradres overgemaakt.
4. Wanneer het gaat om kunstwerken die niet met de Post NL zijn verzonden, nemen wij telefonisch contact met u op om het retourneren af te stemmen. Voor het kunstwerk zoeken we een passende retourmethode; hetzelfde of vergelijkbaar met hoe het werk bij u is gekomen.
5. Werken die met Post NL verzonden zijn, stuurt u terug in originele verpakking (indien mogelijk en anders zorgt u voor vergelijkbare verpakking) en aangetekend en met track and trace code.
a. Werken die u plat/liggend ontving, stuurt u weer plat/liggend terug. Deze werken mag u niet opvouwen of oprollen en in een koker verzenden ter voorkoming van beschadiging.
b. Werken die u opgerold in een koker ontving stuurt u wel in dezelfde (maat) koker weer terug.
6. Galerie Lennie stuurt u het retouradres per e-mail. Dit is omdat niet alle kunstwerken naar hetzelfde adres geretourneerd kunnen worden.
7. Wij vinden het prettig als u het werk zo spoedig mogelijk retourneert. Maar in elk geval uiterlijk 14 kalenderdagen na de bedenktijd moet het werk ontvangen zijn op het door Galerie Lennie verstrekte adres.

9. Ga zorgvuldig om met kunstwerk en verpakking tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd (14 dagen vanaf ontvangst) – en voor goed behoud van uw kunstwerk ook daarna – gaat u zorgvuldig om met het kunstwerk en het verpakkingsmateriaal. Onder zorgvuldig gebruik verstaan wij het volgende:
a. Behandel het zoals u er in een winkel / galerie mee om zou gaan.
b. Pak het werk voorzichtig uit en probeer er geen vingerafdrukken op te maken (met name op de voorkant).
c. Wanneer u een foto, beeld of ingelijst werk (tijdelijk) op de grond zet, doe dit dan voorzichtig en leg er een schone deken onder zodat het niet kan krassen.
d. Plaats het werk niet op een plek waar de zon er dagelijks op schijnt.
e. Plaatst het werk niet op een plek waar grote temperatuurswisselingen zijn (bijv. boven een verwarming). Een goede temperatuur is rond de 18 graden.
f. Plaats het werk niet in een vochtige ruimte of op een vochtige muur.
g. Maak het kunstwerk nooit zelf schoon met een schoonmaakmiddel. Raadpleeg de galerie of een ander deskundige op dit gebied.
h. Laat kinderen niet aan het werk komen.
2. Kunstwerken kunnen alleen – indien dat redelijkerwijs mogelijk is – in oorspronkelijke nieuwstaat worden geretourneerd (zonder beschadiging).

10. Aansprakelijkheid

1. In geval van bezorgen ligt het risico (vernietiging, verlies, beschadiging van het kunstwerk) voor de heenzending bij de kunstenaar (tenzij anders is overeengekomen met Galerie Lennie). De kunstenaar kan nooit voor meer dan de oorspronkelijke verkoopprijs aansprakelijk gesteld worden.
2. Op het moment dat de klant het werk in ontvangst heeft genomen (zelf ophalen of bezorgd bij de klant) dan gaat het risico (vernietiging, verlies, beschadiging van het kunstwerk) over naar de klant. Dat geldt ook voor de eventuele retourzending mocht u het werk willen retourneren. De klant kan nooit voor meer dan de oorspronkelijke verkoopprijs aansprakelijk gesteld worden.

11. Overmacht

1. In geval van – wat redelijkerwijs kan worden verstaan onder – overmacht, waardoor Galerie Lennie niet in staat is haar verplichting na te komen aan de klant, dan wordt die verplichting opgeschort gedurende de termijn dat de overmachttoestand duurt. Indien de overmachttoestand zes maanden heeft geduurd dan hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder recht op vergoeding van schade, kosten of rente.
2. Onder overmacht valt in elk geval: oorlog of vergelijkbare omstandigheid, natuurramp, ziekte van de galeriehouder, tekort schieten van transporteurs, brand, explosie, slecht weer, blikseminslag, overstroming, boycot, staking, oproer, bezetting, blokkade.

12. Garantie

1. Deze voorwaarde is van toepassing indien er sprake is van een klant die niet handelt vanuit zijn beroep of bedrijf. Indien er door Galerie Lennie een aparte garantie op de kunstwerken wordt gegeven geldt dit voor alle type klanten.
2. Galerie Lennie staat er voor in dat de kunstwerken voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
3. Een door Galerie Lennie, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst al heeft en kan inroepen.
4. Eventuele gebreken aan het kunstwerk of verkeerd geleverde kunstwerken dienen binnen 14 kalenderdagen per e-mail aan Galerie Lennie te worden gemeld door de klant.
5. Garantie geldt niet indien:
a. De klant de geleverde kunstwerken zelf gerepareerd/bewerkt heeft.
b. De geleverde kunstwerken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld (teveel zonlicht, grote temperatuurwisselingen, water en dergelijke) of onzorgvuldig zijn behandeld, of in strijd met de aanwijzingen van de Galerie Lennie zijn gebruikt met betrekking tot een zorgvuldige omgang met kunst (zie ook artikel 9 van de algemene voorwaarden).
c. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen.
6. Indien Galerie Lennie de klacht gegrond acht, worden na overleg met de klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is de door de klant betaalde prijs van het kunstwerk.

13. Klacht

Heeft u een klacht over het werk dat u bij Galerie Lennie heeft gekocht? Informeer ons dan via hello@galerielennie.nl. Wij spannen ons in om een passende oplossing te vinden.